Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ing. Martin Kotouč, IČO: 635 16 497 (dále jen Společnost) prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníku webových stránek www.e-pf.cz jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000b. a Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016.

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na bezpečných serverech, které se nachází na území Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v bezpečném datovém centru. Osobní údaje jsou po pravidelné době 1 roku správcem přezkoumány, zda ještě existuje právní titul k uchovávání osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost na svých webových stránkách zpracovává pouze Jméno, e-mailovou adresu zákazníků, popřípadě adresu, kterou sami vyplní v objednávkovém formuláři. Takové uvedené údaje, popřípadě vlastní text poptávky je brán jako osobní údaj, na který se vztahují podmínky o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje získáváme z titulu - Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření podle čl. 6 (1) b) Nařízení Evropského parlamentu a RADY EU 2016/679.Tyto osobní údaje dále nepředáváme třetím stranám a jsou využívány pouze k obchodnímu jednání mezi jednotlivými stranami.

Zaručena práva návštěvníku webu v případě vyplnění formuláře a poskytnutí osobních údajů:

  • Právo vznést námitku na zpracování údajů
  • Podávání žádostí na bezplatné obdržení přístupu k osobních údajům a to ve strojovém a čitelném záznamu
  • Návrhy na opravy osobních údajů, které jsou o návštěvnících webu uchovávány. V tomto případě se to týká pouze návštěvníků, kteří vyplní poptávkový formulář.
  • Výmaz osobních údajů - v případě, že zaniká právní titul k uchovávání osobních údajů nebo fyzická osoba chce využít svého práva na to být zapomenut.

Žádosti k výše uvedeným zaručeným právům můžete zasílat na e-mailovou adresu: epfexpress@agionet.cz

Závěrečné ustanovení:

Společnost si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění.